2 april 2019

Checkpoint + AWS = Sant

I onsdags i förra veckan var jag på Checkpoints Bootcamp om AWS.
En intressant och lärorik dag i AWS lokaler
i Stockholm!

Förutom AWS alla 200+ tjänster finns ju en mängd tredjepartsleverantörer som också kan integreras i era VPCer. På samma sätt som vi skyddar våra privata moln med adekvata skydd måste vi tänka på samma sätt när det gäller publik.  

 Tomas

Checkpoint har gjort färdiga AWS CloudFormation Templates som kan användas för att skapa Gateways, Cluster och Auto Scale Gateways. Se SK111013 om ni använder AWS eller är på väg dit.


/ Tomas