14 februari 2019

You can't manage what you can't measure!

You can't manage what you can't measure!

Har du som användare någon gång känt att din dator är långsam, eller applikationen du använder är trög? Säkert många gånger, kanske varje dag.

Har du som är ansvarig för klientplattformen, eller för servicedesken, någon gång önskat att det fanns ett verktyg som kunde ge dig svaren. Svaren på hur användarupplevelsen egentligen är! Tänk om det fanns något verktyg som kunde omvandla användarupplevelsen till mätbara data?

Alla har vi som jobbar med IT upplevt situationen där alla samlas i ett rum (War room) och det pekas finger på olika ansvariga/avdelningar (Finger Pointing), vems är felet, vad är orsaken (nätverket svarar dom flesta). Tänk om det fanns ett verktyg som kunde ge dig svaret och visa dig riktningen mot lösningen på de problemen som uppstår inom din IT-leverans. Ett verktyg som ger dig möjlighet att gå från att vara reaktiv till att kunna vara proaktiv.

Att användarupplevelsen är bra är kritiskt för din verksamhet, dina anställda är den största tillgången för din organisation, och i slutändan de som avgör om din verksamhet blir lyckad eller inte.

I förra veckan gick jag en utbildning, Riverbed SteelCentral Aternity (End-User-Monitoring), ett verktyg som utgår ifrån klienten och användaren. SteelCentral Aternity är en plattform som ingår i SteelCentral APM (Application Performance Management) och som kan integreras med andra produkter, både inom SteelCentral APM och NPM (Network Performance Management).


riverbed Aternity

Aternity utgår ifrån klienten och monitorerar det som sker inom och det som lämnar klienten, med applikationen i fokus. Alla standardapplikationer, t.ex. Microsoft O365, monitoreras automatiskt. Alla applikationer, både interna och externa kan mätas och skapa ett index baserat på fakta kring klienten, nätverket och applikationerna (from click-to-disk). Plattformen kan ge dig djup information om hur klienten fungerar, hur nätverket levererar samt hur applikationen möter de krav som din organisation har (SLA).

Cuebid hjälper gärna till att berätta mer om SteelCentral Aternity, eller övriga verktyg inom APM och NPM.

Vill du ha ett smakprov på hur du kan använda verktyget, se här: Riverbed Aternity

 Kontakta oss gärna för en kopp kaffe info@cuebid.se