Cuebid Cloud Services - CCS

CCS erbjuder kundanpassade driftslösningar i molnet (Infrastruktur som en tjänst – IaaS) åt företag och organisationer med höga krav på sin driftsmiljö. Vi arbetar bland annat med serverdrift, klientdrift samt säkerhets- och kommunikationslösningar och vårt mål är alltid att hjälpa våra kunder affärsutveckla och förfina sina processer med IT som stöd.

För en konkurrenskraftig månatlig kostnad tar vi ansvaret för hela eller delar av din IT-miljö och ser till att den är

Tillgänglig minst 99.9% av tiden

Rätt dimensionerad med flexibel prestanda

Åtkomlig för dina medarbetare oavsett tid och geografisk plats

Säkerhetskopierad och fullt återställningsbar

Skyddad av avancerad säkerhetsteknik

Supporterad av certifierade servicetekniker och övervakad dygnet runt


Cuebids datacenter är designat för drift av verksamhetskritiska applikationer och är uppbyggt av världsledande teknologier från våra leverantörspartners. Vårt erbjudande är anpassat för dig som värderar en stabil och säker IT-drift och vi skräddarsyr alltid tjänsteinnehåll och SLA så de möter upp våra kunders specifika behov.


Våra tjänster omfattar bland annat

Serverdrift

– Duplicerade fysiskt åtskillda serverhallar

– Full redundans

– Dynamiska, klustrade och fullt skalbara servermiljöer

– Datalagring och filserver

– Katalogtjänst, Exchange och Sharepoint

– Webbserver

– Serverdrift av kundspecifika system på vår infrastruktur eller anpassade co-locationlösningar

– Patch management, operativsystem och alla tjänster kontinuerligt uppgraderade med senaste säkerhets-  och stabilitetspatcharna

Klientdrift

– Laptops, Workstations och Mobila enheter

– Klientbackuplösningar

– Kryptering

– Central managering och övervakning

Säker fjärråtkomst

– Anslutning över VPN, oavsett typ av enhet

– Tvåfaktorsautentisering är standard i alla våra datacentertjänster


Säkerhetskopiering / Återställning

– Server- och klientbackup

– Rutiner anpassas alltid till dina verksamhetskrav (RPO, RTO och SLA)

– Snapshots av data upp till fyra gånger om dygnet

Support

– Telefonsupport och ärendehanteringssystem, 8/5 eller 24/7

– Vår service desk är alltid bemannad med svensktalande och certifierade servicetekniker

– Kontinuerlig driftsövervakning av alla miljöer från Cuebid Network Operation Center