18 mars 2020

Coronavirus

Hos Cuebid är hälsa och välbefinnande hos kunder och anställda alltid vår högsta prioritet.
Vi följer utvecklingen globalt och Folkhälsomyndighetens rekommendationer lokalt för att på bästa sätt möta behoven från anstälda och kunder av säkerhet, trygghet och säkertställd drift

Cuebid upprätthåller ett robust Business Continuity-program för att säkerställa att kärnverksamhetsfunktioner bibehåller förväntade servicenivåer och fortsätter att vara utformade för att garantera fortsatt tillgänglighet av kritiska funktioner.

Ledningen övervakar noggrant alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att säkerställa att Cuebid vidtar alla nödvändiga förebyggande åtgärder.

För närvarande påverkar COVID-19-utbrottet inte vår service, leverans eller produktion.

Cuebid kommunicerar regelbundet med våra viktigaste distributörer och leverantörer för att säkerställa kontinuiteten i leveranskedjan, och vi har verktygen för att stödja våra anställda att arbeta på distans.