7 mars 2019

Fredrik Ranelöv, Veeam Cloud Connect

Fredrik Ranelöv, Datacenterarkitekt på Cuebid Väst, presenterar hur man med hjälp av Veeam Cloud Connect, en del av Veeam Availability Suite 9.5, kan migrera ett datacenter från ett private cloud till ett annat. Minimalt produktionsstopp och minimal risk.

Produktinfo https://www.veeam.com/data-loss-avoidance.html#data-loss-cloud