2 oktober 2017

Ny medarbetare Paul Haglund

Paul Haglund börjar som senior nät och säkerhethetskonsult på Cuebid.
Han kommer närmast från en roll som nät och säkerhetstekniker på Lunds Universitet.
Paul har jobbat närmare 20år i branschen med de flesta av Cuebids olika nät och säkerhetsprodukter. Paul är anställd på Cuebid Syd och tillhör kontoret i Lund.