5 oktober 2017

Nya medarbetare Christer Myrman

Christer Myrman börjar som senior nät och säkerhethetskonsult på Cuebid.
Han kommer närmast från en roll som nät och säkerhetstekniker på SOS Alarm.
Christer har jobbat närmare 20år i branschen med de flesta av Cuebids olika nät och säkerhetsprodukter.