1 oktober 2016

Nya medarbetare Mattias Ljungqvist

Mattias Ljungqvist har tillträtt tjänsten som konsult på Cuebid AB med fokus Microsoft datacenter/centralmanagerade lösningar, virtualisering, datalagring och tillhörande molnstrategier. Mattias har +10 års erfarenhet från motsvarande konsultatiava teknikroller.

Varmt välkommen till Cuebid Mattias.