15 januari 2020

.

Kom och lyssna på Cuebid! 

Eftermiddagen den 29 Januari arrangerar Radar sin årliga 1/2-dags konferens som ger insikt i de mest centrala frågeställningarna kring säkerhetstjänster. Cuebid deltar som talare och kommer diskutera några av de viktigaste ledorden 2020: Identitet, Visibilitet, Tillgänglighet, Automation, Threat Intelligence, Business Continuity och Compliance.

Vill du delta på konferensen? Kontakta oss så bjuder vi våra befintliga kunder på deltagaravgiften (6900kr). (Obs, begränsat antal platser)

Var: Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm
När: 29 Januari, 12.00-17.00
Anmälan: kontakta anton.hanserkers@cuebid.se

Radar Securitys 4 huvudämnen är:

Cybersäkerhet och IT-Säkerhet
Hur säkrar vi strategiska flöden knutna till Internet på bästa sätt. Vilken är utvecklingen, hotbilden och trenderna? Tillit och robusthet i förmågan att hantera data, transaktioner och flöden kommer vara avgörande för förmågan att driva nuläge såväl som innovation.

Digitalisering och nya affärsmodeller 
Processer påverkas och utvecklas alltmer i beroende med Cloud samt med nya tekniker som IoT, AI och Blockchain. Vilka är de viktigaste lokala tjänsterna och lösningarna för att skapa robusthet och säkra information och data idag?

Incidenthantering
Hur ska vi säkerställa att vi inte råkar ut för kritiska incidenter. Hur ser hotbilden ut och hur utvecklas den? Om det ändå händer, vad gör vi, hur förbereder vi oss?

Styrning av säkerhet
Hur ska vi säkerställa att säkerhet är med tidigt i all IT-driven utveckling, vilken lagstiftning och utveckling kommer att påverka oss lokalt och hur ska vi arbeta med informationssäkerhetsfrågan så effektivt som möjligt så vi kan balansera positiva industrialiseringseffekter mot säkerhetsmässiga mål.