2 april 2020

''Vi människor är största orsaken till incidenter''

Årsrapport MSB

I den senaste årsrapporten från Myndigheten för Samhällskydd och Beredsakp - MSB slår de fast att handhavandefel var den vanligaste orsaken till rapporterade IT incidenter under 2019. 

Av totalt 296 rapporter bedömdes 28% ha stor konsekvens på verksamheten!

Ladda ner och läs hela rapporten.