Professional Services

Cuebid Professional Services kan tillföra kompetens över hela spektrumet från design och implementation till uppgraderingar, drift och felsökning. Vår konsultorganisation kännetecknas av djupodlad teknisk kompetens, samtidigt som vi har en bredd i vår kompetensportfölj som täcker alla ingående komponenter i en organisations IT-miljö

Vårt erbjudande:

Vår konsultexpertis omfattar följande områden:

Säkerhet

Brandväggar, VPN, Proxy, AAA/OTP, IPS, SIEM

Blue Coat, Cisco, Check Point, Fortinet, Juniper

Server och Lagring

NAS/SAN

Netapp, Nimble Storage, Nutanix

Nätverk

LAN, WLAN, WAN, MAN och WAN optimering, routing m.m.

Arista, Cisco, Extreme Networks, Fortinet, Juniper, HP mfl.

Server- och klientvirtualisering

VMware, Hyper-V

Microsoft 

Windows Server, Exchange, Sharepoint, Lync mfl.

Microsofts klientplattform och pakettering av applikationer

ADC/ADN/Lastbalansering

F5, Radware [alteon], Fortinet mfl

Videokonferans (Unified Communication)

LifeSize och Skype for Business

Klientsäkerhet

Antivirus, IPS, Kryptering

Avecto, Carbon Black