Server och lagring

Virtualisering har revolutionerat servervärlden de senaste 10 åren. Tiden då en server var lika med en fysisk hårdvara är förbi.

Den virtualiserade världen

Virtualisering har revolutionerat servervärlden de senaste 10 åren. Tiden då en server var lika med en fysisk hårdvara är förbi. Jämfört med den gamla ”ett system, en hårdvara” filosofin finns en mängd fördelar med att virtualisera, t.ex:

  • Flera instanser av ett eller olika operativsystem på en hårdvara (mindre administrationskostnad)
  • Högre nyttjandegrad av resurser i färre hårdvaror (minskande investeringsbehov) samt besparingar i form av minskat nyttjande av elkraft och ett minskat behov för kylning (lägre driftkostnader)
  • Ökad flexibilitet vilket medför att det är lättare att t ex migrera mellan system, provisionera nya system, hantering av kontinuitetsplanering samt högre tillgänglighet

Självklart finns det nya utmaningar i form av säker datalagring, backuphantering, ökad komplexitet m.fl. men det har vi erfarenhet och lösningar för.


HP eller Dell Serverhårdvara

Vi har valt att standardisera våra serverlösningar på HP och Dell:s produkter då deras bredd av produkter/lösningar gör dem till två kompletta hårdvaruleverantör med en väl fungerande serviceorganisation.

NetApp – Unified Storage

NetApps FAS produkter och Data OnTAP erbjuder innovativ funktionalitet. De flesta unika funktionerna härstammar ur dess snapshot-teknologi. Kombinerat med virtualisering så blir detta ett vinnande koncept.

NetApp erbjuder kompetenta och prisvärda lösningar för företag i alla storlekar (SMB to Large Enterprise). Gemensamt är att produkterna är baserade på ett och samma operativsystem (Data OnTAP), vilket är en enorm styrka.


VMware eller Hyper-V– Server- och klientvirtualisering

Vi bygger alla våra virtualiseringslösningar med produkter ifrån VMware eller Microsoft Hyper-V. Produkternas mognad och funktionalitet talar sitt eget språk; i våra ögon är VMware och Hyper-V klart marknadsledande gällande virtualisering.