Support

På Cuebid är vi stolta över vår supportprocess. Den är baserad på ITIL:s ramverk och framtagen i nära samarbete med våra kunder. Vår målsättning är att skapa en serviceintriktad och positiv supportupplevelse kontinuerligt.

Kontakta vår service desk när du är i behov av teknisk support.

Ärenden kan registreras i vår supportportal https://kaseya.cuebid.se eller via e-post (support@cuebid.se).

- Beställningar samt installation av program

- Felanmälan av program eller hårdvara tillhandahållen av Cuebid AB

- Felanmälan samt återlämning av switchar eller accesspunkter (RMA)

För brådskande ärenden ring alltid till vår service desk på telefon 08-400 210 90.

Cuebid strävar ständigt efter att erbjuda snabb och kvalitativ support, det mest centrala i denna supportprocess är att vi snabbt får in komplett information om ditt ärende för att omgående kunna allokera rätt kompetens.

Förbered ditt supportärende

Som kund kan du hjälpa till att förbereda ditt supportärende genom att alltid skicka in följande info:

  1. Produktnamn och serienummer
  2. Kortfattad problembeskrivning (förväntat beteende/funktion, faktisk beteende/funktion)
  3. Eventuella loggfiler
  4. Gradera hur allvarlig problematiken är på skalan 1-5 där 1 är totalt driftstopp.

Vår service desk är bemannad 08:00 – 17:00 helgfria vardagar.

Fjärrhjälp

Om du har ringt in till vår support och blivit förfrågad om att ladda ner TeamViewer för fjärrsupport så kan du göra det på länken nedan:

Ladda ner 


Om du har ringt in till vår support och blivit förfrågad om att ladda ner Kaseya för fjärrsupport så kan du göra det på länken nedan:

Ladda ner