Tjänster

Från Cuebid Operations Center utgår Cuebids samlade IaaS tjänster – Cuebid datacenterservices/managed services inklusive service desk. Vårt operations center är uppkopplat mot alla våra kunders miljöer i realtid. Detta är Cuebids drifts, patchning och övervakningscentral, NoC. Härifrån utgår även våra samlade säkerhetstjänster inklusive penetrationstester, forensik och loggmanagement tjänster, SoC.

Vårt erbjudande

Med vår stora erfarenhet av komplexa och krävande nätverksmiljöer och förståelse för de utmaningar som ni står inför så kan vi på Cuebid hjälpa er att reformera er nätverksmiljö så att den blir tillgänglig, tillräcklig och säker.

Kontakta oss så kan vi hjälpa ditt företagsnät att bli bättre och säkrare.

Kontakta oss